44_INT_Vienna Gate Offices

Potreba duševnej a fyzickej obmeny prosperujúcej firmy poskytujúcej ekonomické služby pre zahraničnú klientelu inšpirovala k celkovému posunu v štandarde zázemia pre svojich zamestnancov a zákazníkov. V prvom pláne malá dispozičná úprava v interiéri dospela ku kompletnej rekonštrukcii priestorov a vytvoreniu nového genia locci spoločnosti.
with Terézia Peťovská | 2022-2023 | 260 sqm