47_RD Kysuce

Zadaním je doslova „hranatý dom“ pre dvoch (so psom). Úlohou je vhodne ho zasadiť do členitého terénu v obkolesení divou zverou.
– | 2022-2023 | 230 sqm