39_SÚŤAŽ ÚOO

Ideu rekonštrukcie Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti plne vystihuje pojem transparentnosť. A to v každom smere práve kvôli povahe zadania a objednávateľa. Transparentnosť osciluje v dvoch rovinách – ako transparentnosť doslovná /literal/ a feonmenálna /phenomenal/. | 5.-6. miesto |
With Miroslav Kürth | 2022 | 1350 sqm