45_Súťaž Expozícia Horehronského múzea

Výtvarná koncepcia expozície je inšpirovaná vzormi z modrotlačových foriem. Na základe grafickej redukcie týchto vzorov sa extrahovali dva základné princípy – pravidelný raster a sedem geometrických útvarov. Tieto princípy sa následne aplikovali pri tvorbe expozície. Textové panely sú inšpirované namáčaným modrotlačovým plátnom. 4. – 5. miesto
with Anna Gondová | 2022 | 190 sqm